Category: Sanskrit

संस्कृत के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न (१.) – “अष्टाध्यायी” इत्यस्य ग्रन्थस्य रचनाकारः कः ? उत्तर– पाणिनिः प्रश्न (२.) – अष्टाध्याय्यां कति अध्यायाः ? उत्तर– अष्टौ प्रश्न (३.) – अष्टाध्याय्यां कति पादाः ? उत्तर– ३२ …